به وبلاگ الاغیه من خووووووش اومدی

الاغی با الاغ یکی نیست..... الاغی یعنی بچه های باحال با مرام

آقا !

با من هستی ؟

نه با شما نیستم

باشه

چی باشه ؟

باشه که نیستی

من که هستم

با کی هستی ؟

با کسی نیستم

سر کاریم ؟؟

نه تو خیابونی

می گم سر کار گذاشتی ؟

نه تو خونه گذاشتم

چی گذاشتی ؟

جا گذاشتم

خسته نباشی

واسه چی نباشم ؟

نباشی که ببینی فضولش کیه

فضولش کیه ؟

فضولش منم

آقا خوش بختم

خوش به حالت

چرا خوش به حالم ؟

آخه خوش بختی

شمارش چنده ؟

شماره کی چنده ؟

شماره آخه ؟

آقا حالت خوبه ؟

ممنون قربان شما

شما چطورین ؟

می گم آقا مشکل داری ؟

خودت مشکل داری درست صحبت کن

مگه اشتباه صحبت کردم ؟

نه ولی کار از محکم کاری عب نمی کنه

اگه عیب کرد چی ؟

یعنی خراب بوده

چی خراب بوده ؟

همون که عیب کرده

مگه چیزی عیب کرده ؟

بابا ولم کن

مثه چی ؟

چی مثه چی ؟

مثه چی ولت کنم ؟

یعنی چی مثه چی ولت کنم ؟

مثه چی ولت کنم یعنی مثه چی ولت کنم ؟

مثه شاپرک عاشق توی هوا

نمی شه

چی نمی شه ؟

نمی شه مثه شاپرک عاشق توی هوا

چی نمی شه مثه شاپرک عاشق توی هوا ؟

ولت کنم

مگه من گوزم ؟

بیس سوالیه ؟

نه

دیدی سوختی

جوابش آره بود

دارم جیزغاله میشم

جیزغاله شدی ؟

آره

خب هر موقع خوب شدی دوباره میام سراغت

نه جون جدت

چی ،نه جون جدم ؟

هیچی هیچی هر موقع خوب شدم خبرت می کنم

 ( نویسنده : پادشاه )

 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٦/٦ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ توسط پادشاه الاغی نظرات ()قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت